Οι παρουσίες του Μιχάλη είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά παραθέτονται μερικές από αυτές.